Výtěžek z benefiční aukce a z přijatých darů poputuje čtyřem ostravským dětským domovům na sportovní vybavení. O jaké domovy se jedná?

Dětský domov Ostrava Hrabová

Naše zařízení bylo v uplynulém období domovem internátního typu. Naplnění smyslu péče o svěřené děti vyžadovalo přechod na „rodinný typ“ (podmiňuje to také zákonná úprava naší činnosti). První změnou bylo doplnění kvalifikovaného personálu, což již bylo učiněno. Druhou a to zásadní změnou, pak byla realizace celkové rekonstrukce, díky které došlo také ke změně kapacity. Z původních 30 dětí (3 skupiny po 10) jsme přešli na kapacitu 32 dětí, tedy čtyři rodinné skupiny po osmi dětech. Hlavním účelem a předmětem naší činnosti je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče včetně celodenního stravování pro svěřené děti (plné přímé zaopatření). Pečujeme o děti zdravé i postižené (smyslově i tělesně). Budova dětského domova se nachází na okraji městské části Hrabová v pěkném a relativně klidném místě. Součástí je areál s travnatým hřištěm, asfaltovou plochou, vybaveným dětským hřištěm, malým venkovním bazénem a dlážděnou „cyklostezkou“. Příspěvek z benefiční aukce bychom využili pro pořízení malé workoutové sestavy na zahradu.

Dětské centrum Domeček

V našem Dětském centru poskytujeme komplexní interdisciplinární péči složenou z péče: zdravotní, ošetřovatelské, rehabilitační, sociální. Pomáháme rodičům v péči o handicapované dítě. Kapacita našeho zařízení je 24 lůžek.  Poskytujeme zdravotní služby a zaopatření zpravidla dětem do 3 let, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Snažíme se naplňovat myšlenku, že zejména malé děti mají vyrůstat v rodinném prostředí, pokud možno ve své milující biologické rodině se svými rodiči, prarodiči, sourozenci. Ne všem dětem je umožněno vyrůstat ve své rodině. V Ostravě a v Moravskoslezském kraji se daří nacházet náhradní rodiny. V našem zařízení vnímáme nezastupitelnou roli rodičů v péči o nemocné dítě a proto trávit čas se svým dítětem mohou rodiče u nás téměř nepřetržitě. Pomáháme rodičům i rodinným příslušníkům zvládat péči o nemocné dítě, naučit je používat různé ošetřovatelské techniky, které jim usnadní péči o dítě. Je pro nás důležité, aby rodiče věděli, že na péči nejsou sami. Rádi bychom touto cestou poděkovali za možnost být součástí projektu. Z poskytnutého daru chceme nákupem rehabilitačních a kompenzačních pomůcek zpříjemnit život našim dětem. Všem dárcům jménem našich dětí a všech nás, kteří o děti pečujeme, děkujeme.

Dětský domov Úsměv

Dětský domov Úsměv poskytuje zázemí pro 24 dětí, které se ocitly v náročné rodinné situaci. Máme dvě pracoviště, jedno sídlí na ulici Bukovanského, kde je 16 dětí a dále máme k dispozici 2 bytové jednotky v Ostravě-Muglinově. V jedné bytové jednotce je umístěna 1 rodinná skupina a druhý byt je pro již zletilé, kteří se stále připravují na budoucí povolání a samostatně hospodaří. Naší snahou je návrat dětí do rodin, aby ústavní výchova byla co nejkratší a děti byly opět v rodinách. Posláním dětského domova Úsměv je především všestranný rozvoj dítěte, jeho příprava na samostatný život po dosažení zletilosti a příprava na vřazení dítěte do rodinného prostředí, ať se jedná o rodinu biologickou či náhradní. Příspěvek chceme využít na volnočasové aktivity, ať se jedná o prázdninové tábory, soustředění, sportovní akce dětí.

Dětský domov na Vizině

Jsme dětský domov a školní jídelna, naplňující požadavky zákona č.109/2002 Sb., o kapacitě šesti rodinných skupin, tj. 48 dětí. Každá rodinná skupina má k dispozici bytovou jednotku, ve které se nachází tři pokoje s koupelnou, obývací místnost s kuchyňským koutem. Moderní zařízení poskytuje dětem větší intimitu a soukromí, pobízí je k větší samostatnosti. Děti se učí prát, vařit, uklízet. Ve volném čase využívají moderní audiovizuální techniku včetně počítačů, chlapci rádi cvičí v posilovně, hrají stolní tenis a míčové hry, děvčata se věnují tanci a zpěvu.
Jako pracovníci DD jsme si vědomi, že nikdy zcela nenahradíme rodinu, ale chceme ji dětem, co nejvíce suplovat. Snažíme se jim zajišťovat ozdravné a rekreační pobyty, během nichž se zúčastňují nejrůznějších volnočasových aktivit, rozšiřují si své obzory, poznávají přírodu a krásy České republiky. Provoz zařízení vyžaduje značné finanční prostředky. Pro naplnění volného času dětí mimo dětský domov (sport, turistika, kultura, zájmové kroužky), hledáme sponzory a dobrovolníky, kteří by nám přispěli.