Na projektu se podílí následující instituce:

 

Projekt je součástí platformy města Ostravy: