Chcete přispět dětským domovům, ale nemáte zájem o benefiční aukci sedaček? Můžete tak učinit zasláním finančního daru převodem na transparentní účet 2801672690/2010.

Co byste měli vědět před darováním? Níže naleznete ty nejdůležitější otázky a odpovědi. Nenašli jste svou odpověď? Napište nám na emailovou adresu dzarodnanska@ostrava.cz, případně do kontaktního formuláře.

1. Co se přesně stane s mými penězi?

Stejně jako v případě benefiční aukce peníze rovným dílem přerozdělíme mezi čtyři ostravské dětské domovy. Tento finanční dar je určen na sportovní vybavení a obecně sportovní vyžití dětí z příslušných domovů. Využití daru bude zpětně překontrolováno a my budeme o tom, co dětské domovy dětem z peněz pořídily, informovat všechny dárce, dražitele i širokou veřejnost na našich sociálních sítích.

2. Kdo je zřizovatelem transparentního účtu?

Zřizovatelem účtu je obchodní společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. se sídlem: Ruská 3077/135, Ostrava – Zábřeh.

3. Můžu si dar zahrnout do daňového přiznání?

Ano! Dar si můžete odečíst ze základu daně, jestliže jsou splněny zákonné podmínky. Fyzická osoba si může odečíst dar v případě, že úhrnná výše všech darů činí alespoň 1 000 Kč nebo převýší 2 % základu daně. Pozor! Maximálně si takto můžete odečíst 10 % ze základu daně (byť by souhrn darů byl podstatně vyšší). A jak jsou na tom právnické osoby? dar musí v případě PO činit alespoň 2 000 Kč. Maximálně mohou odečíst 5 % ze základu daně. Více informací naleznete přímo v zákoně (Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.), případně se s dotazy na nás můžete kdykoliv obrátit.